MGFteam (My Good Friends team) er en frivillig forening (registrert i Brønnøysund) .
Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker gjennom informasjonsdeling og samhandling.
Foreningen benytter nye digitale løsninger for å øke forståelsen av den digitale revolusjonen.
Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden.
Foreningen har flere team og hvert team samhandler i lukkete grupper (Office365) på nettet.
Resultatet av samhandlingen publiseres i teamets åpne hjemmeside eller på andre sosiale nettsider.

Vil du være med? BLI MED

MGFteam og tilhørende forum:

 • MGFteam e-helse
  • Kjernejournal
  • e-helse og varsel
  • e-helse og velvære​
 • MGFteam e-politikk
  • e-media
  • e-revolusjon
 • MGFteam Share
  • JoomlaDay
 • MGFteam Share365
  • mange områder

Hvert MGFteam kan ha fra 2 til 20 - 30 medlemmer.
Teamet beslutter selv hvordan de skal benytte de digitale hjelpemidlene.
Informasjonsvideo - legges eterhvert ut på MGFteam video, Share365 video eller søk selv etter video på nettet.