MGFteam (My Good Friends team) er en frivillig forening (registrert i Brønnøysund) .
Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker gjennom informasjonsdeling og samhandling.
Foreningen benytter nye digitale løsninger for å øke forståelsen av den digitale revolusjonen.
Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden.
Foreningen har flere team og hvert team samhandler i lukkete grupper (Office365) på nettet.
Resultatet av samhandlingen publiseres i teamets åpne hjemmeside eller på andre sosiale nettsider.

Vil du være med? BLI MED

MGFteam og tilhørende forum:

 • MGFteam e-helse
  • Kjernejournal
  • e-helse og varsel
  • e-helse og velvære​
 • MGFteam e-politikk
  • e-media
  • e-revolusjon
 • MGFteam Share
  • JoomlaDay
 • MGFteam Share365
  • mange områder

Hvert MGFteam kan ha fra 2 til 20 - 30 medlemmer.
Teamet beslutter selv hvordan de skal benytte de digitale hjelpemidlene.
Informasjonsvideo - legges eterhvert ut på MGFteam video, Share365 video eller søk selv etter video på nettet.

Det hele startet i år 2000 i mai - Creation Date: 23-may-2000 for my-good-friends.com.
Allerede i 2000 ønsket jeg (Steffen) å bruke nettet for å dele informasjon med mine gode venner - derfor domenavnet www.my-good-friends.com.

Jeg startet med å bruke Microsoft FrontPage for å lage den første hjemmesiden på my-good-friends.com
I årene etter var det flere av mine venner som ønsket å få litt dataopplæring og da kunne jeg bruke nettstedet my-good-friends.com til å dele informasjon.
Jeg ble samtidig interessert i å finne ut hvordan den digitale teknologiske utviklingen kunne hjelpe meg med å bo lengre hjemme og å finne verktøy for å samhandle.

Verktøy for digital samhandling

I 2002 kom jeg over et interessant produkt for samhandling - Groove som jeg installerte på mine PCer.
Ray Ozzie (LinkedIn, Wikpedia) utviklet dette som eier av selskapet Groove Networks (1997-2005).
Ideen fikk han når han så hvordan hans barn holdt på med dataspill på nettet sammen med andre barn.
Groove ble kjøpt opp av Microsoft i 2005, der Ozzie ble en av tre Chief Technical Officers. Det året skrev han et syv-siders, internt notat på 5000 ord, med tittelen - The Internet Services Disruption: "It's clear that if we fail to do so, our business as we know it is at risk ... We must respond quickly and decisively."  Den 15. juni 2006 tok Ozzie over rollen som Chief Software Architect fra Bill Gates. I oktober 2008 annonserte Ozzie Microsoft Azure, det første prosjektet som dukket opp fra Rays avanserte utviklingslaboratorier fokusert på nye og potensielt forstyrrende tilnærminger til Microsofts virksomhet. Prosjektet, opprinnelig kjent som "Red Dog", ble ledet av Dave Cutler og Amitabh Srivastava.
Groove ble etter 2005 erstattet av SharePoint.
Jeg kjøpte egne servere, installerte det og oppgraderte det etterhvert til nye SharePoint versjoner.
I 2015 gikk Microsoft bredt ut med Office 365 og Azure i nettskyen som må sies å være et resultat av strategien til Ray Ozzie.
Nå ligger heldigvis alt i nettskyen så jeg slipper å ha og administrere servere.
SharePoint er en videreføring av Groove.

Hjemmesiden my-good-friends.com

Når jeg startet hjemmesiden my-good-friends.com i 2000 var hensikten å lære hvordan jeg kunne lage hjemmesider, og å se hvordan jeg kunne dele informasjon på nettet med mine venner. Jeg hadde fulgt med i utviklingen av nye digitale løsninger for hus og leiligheter, ofte kalt SmartHus (SmartHus og SmartHus blogg), og ønsket å finne ut av hvordan det kunne hjelpe meg med å bo lengre hjemme. Jeg ble fort klar over at SmartHelse (SmartHelse og SmartHelse blogg) var et annet viktig digitalt område for å kunne bo lengre hjemme.
Jeg kom tidlig i kontakt med de personene som startet Dignio. Dignio ville utvikle løsninger for det offentlige helsevesenet, mens jeg var opptatt av private løsninger, - kjøpt, betalt og administrert av meg selv - så vi gikk hver vår vei. Interessen for arbeidet med private digitale løsninger for "friske" var og er svært liten hos 60+, så mesteparten av samhandlingen besto i at jeg la ut informasjon selv. En av årsakene er antagelig at siden det norske helsevesenet dekker omtrent alle kostnader er det liten interesse i å forbygge alderdommen, en annen er kanskje at 60+ er flinke til å være aktive og holde seg i form. 
Et annet område som opptar 60+ er reiser så jeg publiserte SmartReiser (SmartReise, SmartReise destinations, SmartReise blogg og Regioner i Europa) som et annet område på my-good-friends.com. Det er mange digitale verktøy på nettet for å planlegge, bestille og gjennomføre reiser så hensikten med SmartReise på my-good-friends.com er som hjelpmiddel for å bruke disse verktøyene.

Etter lanseringen av iPhone i juli 2007 har det blitt en eksplosjon av smarte enheter og jeg laget et nytt SmartEnhet område (SmartEnhet og SmartEnhet blogg) på my-good-friends.com hvor jeg forsøker å følge litt med i det som skjer.

Et annet område som har tatt helt av er sosiale nettverk med Facebook som det mest kjente (twitter, LinkedIn, Youtube er noen andre). Jeg laget derfor et nytt område for SmartSosial (SmartSosial og SmartSosial blogg) på my-good-friends.com

Fra my-good-friends til MGFteam

I førsten av 2013 oppdaget jeg at Microsoft har et donasjonsprogram for frivillige organisasjoner. I mai 2013 etablerte jeg foreningen "my-good-friends" som en frivillig organisasjon registret i Brønnøysund. September samme år sendte jeg en søknad til Microsoft om å få Office 365 for non profit organisasjoner. Det viste seg at Norge ikke var en del av donsasjonsprogrammet på det tidspunktet, men 19. november 2014 ble søknaden godkjent.

Idag (31. aug 2016): I 2015 og første halvår av 2016 har my-good-friends brukere hatt anledning til å benytte Office 365 til samhandling. Brukerne er:  An​ders, Elise, Finn, Henrik (nettopp registrert), Ingrid, ​Jan K., Jan T., Kåre, Odd,  Olav, Per, Peter, Robert He., Steffen , Yngve og Åge. I praksis har det vært svært lite samhandling på nett (Office 365). Stort sett har samhadlingen skjedd via vanlig epost. Det er antagelig flere årsaker:

 • har ikke behov for eller ønske om samhandling
 • ingen aktuelle områder har skapt interesse for samhandling kanskje med unntak av byvandring i gamle Oslo
 • verktøyene er ukjente (SharePoint, Yammer, OneNote og Skype for Business).
  Brukerne er vant til epost, Word og tildels Facebook.
 • kan være med å samhandle, men forventer at noen andre administrerer

I 2015 etablerte vi et MGFteam med Peter, Åge, Odd, Steffen og Anders for å samhandle om SmartHelse. Peter, Åge og Steffen hadde et møte i Oslo 20. mai 2016 hvor vi ble enige om å ha fokus på oppfølging av Kjernejournalen. Vi har nå fått god kontakt med Direktoratet for e-helse. Peter og Steffen hadde et møte med Annike som har ansvaret for nettsidene til helsenorge.no 2. august 2016 - utdrag av Peters møtereferat: "Hensikten med møtet var å bli kjent, forstå Direktoratets utfordringer og tilby MGF som samarbeidspartner. Vi mener, og hun er enig i, at MGF og direktoratet har sammenfallende interesser rundt det vi har kalt "kunne bo hjemme lengst mulig". Annike var tydelig interessert, hun er under kraftig budsjettpress og liker å møte folk som ikke vil selge noe, men tilbyr innsats. Det er ikke satt av midler til markedsføring, politikerne mener at det bør være helseregionenes oppgave."

Mitt firma, ECN AS, er Microsoft partner og i juli iår deltok jeg på Microsofts partnerkonferanse i Toronto sammen med 15.000 andre.
Det var en FANTASTISK og SKREMMENDE opplevelse.
Jeg føler at jeg har vært veldig involvert i data og dataløsninger siden jeg startet i Honeywell Bull i 1970, både i salg, markedsføring og på brukersiden - fra hullkort til disk, databaser, terminaler, datakommunikasjon, internett, minimaskiner, PCer.....
Det vi hovedsaklig gjorde var å effektivisere administrative arbeidsoppgaver som regnskap, lønn, ordrerutiner, fakturering, tekstbehandling, dokumentbehandling, bank, forsikring, prosjektsyring, logistikk og mye mer.
I begynnelsen av 90 årene var det mindre mikroprosessorer og mer datalagring som gjorde det mulig å digitalisere bilder (det ble slutten for Kodak) og lyd (Word sammen med Windows ble tilgjengelig i 1989) og e-post ble vanlig
I slutten av 90 årene kom internett.
Det kan regnes som starten på den digitale revolusjonen. Bank, post, avis, TV, video- og platebutikker er noen av de som har fått føle konsekvensene. 
Men fortsatt har den digitale revolusjonen bare såvidt startet.
De følelsene jeg sitter igjen med etter konferansen i Toronto er en blanding av fantastisk og skremmende. Vi kommer til å "drukne" i digitale løsninger i årene fremover. Det vil påvirke arbeidsplasser, fjerne arbidsplasser og endre vårt dagligliv i en blanding av hva vi selv kan styre og hvordan andre styrer oss.
DEN DIGITALE REVOLUSJONEN er her.
Jeg forstår godt at mange mener det kommer til å skape et klasseskille mellom de som behersker de digitale løsningene og de andre. Jeg tror det vil være vanskelig å velge og bruke de nye digitale løsningene uten å forstå hva man skal velge og hvorfor. Et eksempel er alle de hundretusenvis (millioner) av apper som nå finnes. Hvilke er nyttig for meg, hvilke skal jeg bruke, hvordan hjelper de meg og hvordan kan jeg komme igang. Dessuten må man finne ut alt selv. Før kunne jeg bli informert enten via media eller på kurs. Men de har ikke muilgheter for å se eller forstå hvilke av de uttallige løsningene som er best for meg. Det må jeg finne ut selv.

Er det viktig å følge med på den digitale revolusjonen?
Svaret er vel både ja og nei. Den vil påvirke oss alle, men livet går sikkert bra videre - spesielt for friske, oppegående 60+.
Men skal vi delta i samfunnsdebatten og være med på å ta politiske beslutninger (det er snart valg) bør vi forstå fordeler og ulemper av den digiatale revolusjonen for hele samfunnet, ikke bare oss selv.
"Alt var bedre før": typiske tegn på at mange føler at alt var bedre før er hva som skjedde med "Brexit" og nå "Donald Trumps overraskende oppslutning". Den eldre generasjonen er ofte de som ikke ønsker endringer, har liten forståelse for behovet og derfor vil ha det slik det var. Typiske eksempler er nedleggelse av bankfilialer, slutten på papiraviser og nå ønske om å fjerne kontanter.
For samfunnet vårt vil det utvilsomt være en stor fordel å fjerne kontanter, men mange eldre stritter imot.
Den eldre generasjonen blir også en stadig større politisk maktfaktor fordi de blir eldre og derfor flere. Skal vi ivareta alle våre sosiale fordeler i Norge er vi avhengig av en positiv produktivitetsøkning, som betyr endringer og effektivisering.

Den digitale revolusjonen

Jeg startet opp med å delta på konferansen i Toronto som "business tourist", men ble etterhvert klar over at jeg vil være aktivt med på den digitale revolusjonen. Den digitale revolusjonen ligner på mange måter det vi gjorde i 70, 80 og 90 årene hvor vi endret og effektiviserte de administrative arbeidsprosessene. Det er bare det at den digitale revolusjonen endrer så utrolig mye mer, den endrer hvordan vi lever. Jeg vil helst velge de digitale løsningene selv for hvordan jeg skal leve og ikke bli styrt av andre.
Heldigvis: - mye av det som skjer i første fase av den digitale revolusjonen er en videreføring av det arbeidet vi har holdt på med i "My Good Friends" som SmartHus, SmartHelse, SmartReise, SmartSosial og SmartEnhet.
Jeg bestemte meg derfor etter konferansen å bygge videre på det vi har gjort så langt i "My Good Friends".

Den digitale revolusjonen endrer hvordan vi kommuniserer (blir informert) fra "en til mange" til "mange til mange". Hvordan kan vi lytte og hvordan kan vi delta i den nye formen for kommunikasjon?
Jeg tror Microsoft Office 365 løsningen for "My Good Friends" er et bra utgangspunkt for å forstå "mange til mange" kommunikasjon bedre. For å understreke ønsket om "mange til mange" samhandling har jeg endret organisasjonens navn til MGFteam (Brønnøysund).
Jeg fikk mange gode råd og tips på brukerkonferensen i Toronto og har derfor endret struktur og innhold av de interne nettsidene (intranett) og de eksterne hjemmesidene (ekstranett).

Erfaringen viser at ingen samhandler dersom de ikke har noe å samhandle om. Jeg ønsker derfor at vi har flere MGFteam, hvor hvert MGFteam kan ha fra 2 til 20-30 medlemmer i en lukket gruppe som utveksler meninger og erfaringer om spesifikke tema. Gruppene (teamene) er under etablering og jeg har klargjort brukere for fire MGFteam: e-helse (Steffen, Peter, Åge, Odd og Anders) , e-politikk (Steffen og Jan T.), Share (Steffen, Tommy, Robert Ha., Geir og Kristian) og Share365 (Steffen og Tommy). Alle MGFteam brukere kan delta i ett eller flere MGFteam, men de må selv be om å få være med og i en viss grad delta i samhandlingen. Resultatet av MGFteamets samhandling legges fortløpende ut på egne offentlige hjemmesider når medlemmene i det enkelte MGFteamet er enige - MGFteam e-helse: Mange Gode Forslag, MGFteam e-politikk: e-politikk, MGFteam Share: JoomlaDay og MGFteam Share365: Share365.

Jeg har satt opp gruppene utifra mine egne tanker og ideer - bare for å komme igang.
Jeg etablerte to grupper (MGFteam) som en videreføring av "My Good Friends": MGFteam e-helse og MGFteam e-poitikk.

MGFteam e-helse kan fokusere på den digitale revolusjonen iinnen helse. Det omfatter ikke behandling av sykdommer: fastlegen, helsevesenet etc.
MGFteam e-helse er foreløbig delt i tre forum: "Kjernejournal", "e-helse og varsel" og "e-helse og velvære".
Det er opptil MGFteamet e-helse å velge tema for hvert forum og debattere disse eller komme med forslag om andre forum.

MGFteam e-politikk fokuserer på hvordan den digitale revolusjonen påvirker samfunnet.
Det er foreløig satt opp to forum: "e-media" og "e-revolusjon".
I forumet "e-media" er kildekritikk allerede valgt som et tema det er aktuelt å debattere.


Jeg vil personlig fortsette å vedlikeholde min egen hjemmeside (Steffen Myklebust) og hjemmesiden til "My Good Friends".
Med MGFteamene kan vi sammen finne ut hvordan vi skal møte den digitale revolusjonen og lære hvordan vi bruker noen av de nye digitale verktøyene.

Alle kan fortsatt være MGFteam Office 365 brukere selv om de ikke ønsker å være med i noen av gruppene.
For de som ikke ønsker å være med på MGFteam kan jeg slette MGFteam Office 365 brukerkontoen.

Det er alt