digitale opplevelser med MGFteam
my good friends

Livslang læring gjennom informasjonsdeling og samhandling.

Sample image

Digitale løsninger som gir gode individuelle helseopplevelser med balansert kosthold, fysisk trening og psykisk trening.

Sample image
en verden i store endringer
og den digitale utviklingen

Hvordan påvirker den digitale utviklingen verden og vårt verdensbilde?

Sample image
MGFteam - byvandring

Kåre tar oss med på
nye "gamle" stier i Oslo.
2016
2017